null
Exportera formulärdata Du kan nu exportera alla dina formulärdata till en CSV-fil, även för anpassade formulär. Varje fält kommer att vara en kolumn i den exporterade CSV-filen.