null

Du aktiverar nu fler sida vid sida-layouter i rutnätssektionen. Detta gör fler layouter möjliga för dessa sektioner.