null

Du aktiverar nu topp-, centrerings- eller bottenjustering i hero-, funktionslistan och dra och släpp-sektionerna. Detta gör fler layouter möjliga för dessa sektioner.