null

Vi gör en betydande förändring av vår webbplatsredigerare: Du kan nu fritt lägga till, ta bort och flytta element i en sektion! Ange bara "Dra och släpp-läge" från en sektions layoutinställningar och se vad du kan göra!

Notera: Vi kommer att lansera detta för alla användare under de närmaste veckorna. Om du vill ha tidig tillgång kontakta oss på support@strikingly.com.