null

Vi har förbättrat SEO för butiksprodukter! Butiksprodukter och portföljartiklar har nu nyckelord i sin URL som standard, och du kan nu anpassa en enskild produkts URL.