null

Vi har uppdaterat våra bildelement med nya inställningar! Klicka på "Bildstorlek" för att snabbt byta bildförhållande för att säkerställa en konsekvent storlek (t.ex. 1:1, 4:3 eller 16:9). Du kan också använda "radie" för att lägga till rundade hörn.