null

Du kan nu justera kolumn- eller sektionshöjder för layouter endast för mobila enheter. Hitta det här alternativet i redigeraren genom att byta till mobilredigeringsläge. (Denna funktion gäller för närvarande sektioner som Kontakta oss, Funktionslista, Infografik, Pristabell och Blogg.)